For the latest updates about S.H.E follow me on Tumblr! :) http://she-my-love.tumblr.com/

Sunday, April 11, 2010

S.H.E Is The One in Luoyang

Ella - Wo Jiu Shi Wo


S.H.E - Ban Tang Zhu Yi + Wo Ai Fan Nao + Tong Kuai


Ella - Jian Dan Ai


S.H.E - Bo Si Mao + Bu Xiang Zhang Da


S.H.E - Zen Me Ban + Ke Ai Wan Sui


S.H.E - Yuan Fang + Tiang Liang Le


S.H.E - Tian Hui


source: bbs.shangdu.com

No comments:

Post a Comment