Wednesday, December 11, 2013

Lyrics - The Warmth in the Pocket 口袋的温度 Kou Dai De Wen Du

Kou Dai De Wen Du
口袋的温度
The Warmth in the Pocket

Translated by conan2209 @ http://www.youtube.com/user/conan2209
Please credit the translator & link back to http://bananaxmushroom.blogspot.com/ (and include this note) if/when transferring elsewhere.

hui huang de cheng shi shan zhe ci yan de guang
辉煌的城市闪著刺眼的光
In a glory city with its glaring lights

shui ni gang jin bo li de bing shan
水泥钢筋玻璃的冰山
Skyscrapers of cement and glass

mei you biao qing de ren men cong bu tong fang xiang
没有表情的人们从不同方向
Strangers devoid of expressions

ge zi dai zhe xin shi
各自带著心事
Each with a heavy heart

gan wang na ge zi de bu tong fang xiang
赶往那各自的不同方向
towards their own destination

Monday, December 9, 2013

Lyrics - Together Forever In Love 爱著爱著就永远 Ai Zhe Ai Zhe Jiu Yong Yuan


Ai Zhe Ai Zhe Jiu Yong Yuan
爱著爱著就永远
Together Forever In Love
(Continue to Love and It Will Last Forever)

Translated by conan2209 @ http://www.youtube.com/user/conan2209
Please credit the translator & link back to http://bananaxmushroom.blogspot.com/ (and include this note) if/when transferring elsewhere.

gang gang cai gao bie le dong ji
刚刚才告别了冬季
Just bid farewell to winter

lei hai zai yan jiao jie zhe bing 
泪还在眼角结著冰
Frozen tears still linger

he ni xiang yu
和你 相遇
I met you here

shang hen you xiang tong de qi xi
伤痕有相同的气息
Our scars breathe the same air

Saturday, December 7, 2013

Hebe - Mini Concert in Kaohsiung

Live version of "Contradicting"
credits: HIM

Hebe's letter to fans:
I; may look bright and shining, but I'm actually very dark and gloomy. It is when I'm on stage and singing that I'm really shining. You would watch me with serious and glowing eyes while listening to me carefully, that's the moment when I'm able to shine because of you. (Hebe stopped reading for a moment and said: It is super touching right? I'm super touched myself.)
So no matter what I want to thank you.
I'm not perfect, but I just don't want any regrets in life.
Translated by Transition

Lyrics - Ever Changing 无常 Wu Chang

Wu Chang
无常
Ever Changing

Translated by conan2209 @ http://www.youtube.com/user/conan2209
Please credit the translator & link back to http://bananaxmushroom.blogspot.com/ (and include this note) if/when transferring elsewhere.

nan ji kai de hua yi na me xiang
南极开的花 已那麼香
Flowers are already blooming in the Antarctica

sha mo zhong di yu kai shi ge chang
沙漠中的鱼 开始歌唱
Fishes are already singing in the Sahara

ru guo ni jing ran bie lai wu yang
如果你竟然 别来无恙
If you are still the same after so long

zhi hao guai shi guang hai bu gou man chang
只好怪时光 还不够漫长
I will only blame that time has not long past

Thursday, December 5, 2013

Lyrics - I May Not Be Happy When You Are 你快乐未必我快乐 Ni Kuai Le Wei Bi Wo Kuai Le

Ni Kuai Le Wei Bi Wo Kuai Le
你快乐未必我快乐
I May Not Be Happy When You Are

Translated by conan2209 @ http://www.youtube.com/user/conan2209
Please credit the translator & link back to http://bananaxmushroom.blogspot.com/ (and include this note) if/when transferring elsewhere.

ta men dou shuo wo ai ni yi jing ai dao
他们都说我爱你已经爱到
They said I am so in love with you

hen bu de wo de ling hun dou bian cheng ni
恨不得我的灵魂都变成你
So much that I wish my soul becomes you

wo ye yi wei ai zhen de zui gao jing jie
我也以为爱真的最高境界
I wistfully believe the highest attainment in love

shi bu gu yi qie rang zi ji bu zai shi zi ji
是不顾一切让自己不再是自己
Is to not look back and to become not myself

Tuesday, December 3, 2013

Lyrics - Lifelong Major Affairs 终身大事 Zhong Shen Da Shi

Zhong Shen Da Shi
终身大事
Lifelong Major Affairs

Translated by conan2209 @ http://www.youtube.com/user/conan2209
Please credit the translator & link back to http://bananaxmushroom.blogspot.com/ (and include this note) if/when transferring elsewhere.

hai mei rang yue liang mei ge yuan que kan zhe dou yi yang yuan man
还没让月亮每个圆缺看著都一样圆满
Yet to have the moon glow at its best nightly

hai mei wei nan ji zao chu yong bu rong hua de bing shan
还没为南极造出永不融化的冰山
Yet to have the iceberg freeze eternally in the south

hai mei you wei kong long mo ai
还没有为恐龙默哀
Yet to mourn for the dinosaurs

hai mei bang ma li ou zai chuang yi guan
还没帮马力欧再闯一关
Yet to hit another stage in Mario

tian shi de li wu hai mei chai
天使的礼物还没拆
Yet to open the gift from the angels