For the latest updates about S.H.E follow me on Tumblr! :) http://she-my-love.tumblr.com/

Sunday, May 8, 2011

[Ella] Tou Tou Ai Zhe Ni (Secretly In Love With You)

Tou Tou Ai Zhe Ni
偷偷爱着你
Secretly In Love With You


yong yan jing zhua zhu ni geng xiang ti zhu wo shou zhen xin
用眼睛抓住你更想替住我守真心

tou tou ai ni shen SUI shen shen de tian mi
偷偷爱你深邃深深地甜蜜

ni ai wo wo ai ni jiu xiang shi tian shang de xing xing
你爱我我爱你就像是天上的星星

gei wo yi ge yan shen ba wo dian yun
给我一个眼神把我电晕