For the latest updates about S.H.E follow me on Tumblr! :) http://she-my-love.tumblr.com/

Sunday, December 1, 2013

Lyrics - This Person Has Nothing To Do With Me 这个人已经与我无关 Zhe Ge Ren Yi Jing Yu Wo Wu Guan

Zhe Ge Ren Yi Jing Yu Wo Wu Guan
这个人已经与我无关
This Person Has Nothing To Do With Me

Translated by conan2209 @ http://www.youtube.com/user/conan2209
Please credit the translator & link back to http://bananaxmushroom.blogspot.com/ (and include this note) if/when transferring elsewhere.

za zhi shuo shi zi zuo ben xing qi yan yu hen duo
杂志说 狮子座本星期艳遇很多
Magazine said Leo will have romantic encounters this week

wei shen me wo hai shi hui mei tou yi suo
为什麼我还是会眉头一锁
Why am I still frowning over it

you ji ge peng you shuo ta zui jin lao le hen duo
有几个朋友说 他最近老了很多
A few friends said he has aged recently

wo ku xiao wo wei shen me hai zai hu zhe ge
我苦笑我为什麼还在乎这个
I smiled weakly, why do I still careqi shi zhe ge ren yi yu wo wu guan
其实这个人 已与我无关
Actually, this person has nothing to do with me

fan ta de lian shu fan de zhe me wan
翻他的脸书 翻得这麼晚
Flip through his facebook, till late in the night

bu guo shi wo shou zhi tou zi zuo zhu zhang de huai xi guan
不过是我手指头 自作主张的坏习惯
it is just my fingers and its subconscious bad habit

qi shi zhe ge ren yi yu wo wu guan
其实这個人 已与我无关
This person has nothing to do with me

dang ta kan dao wo hun li yao qing han
当他看到我 婚礼邀请函
When he sees my wedding invitation

ta yi ding ye zhe yang shuo xin zhong bu qi yi si bo lan
他一定也这样说 心中不起一丝波澜
He would have said the same without a trace of emotion

yi er san yi er san
一二三 一二三
123 123

jian shen fang deng hai mei guan
健身房 灯还没关
Lights in the gym are still on

tu ran jian cai xiang qi lai shi wei shei liu han
突然间 才想起来 是为谁流汗
Suddenly I wonder, who are the efforts for

qi shi zhe ge ren yi yu wo wu guan
其实这個人 已与我无关
Actually, this person has nothing to do with me

fan ta de lian shu fan de zhe me wan
翻他的脸书 翻得这麼晚
Flip through his facebook, till late in the night

bu guo shi wo shou zhi tou zi zuo zhu zhang de huai xi guan
不过是我手指头 自作主张的坏习惯
it is just my fingers and its subconscious bad habit

qi shi zhe ge ren yi yu wo wu guan
其实这個人 已与我无关
Actually, this person has nothing to do with me

you tian wo zhao pian chu xian fu wen ban
有天我照片 出现讣闻版
If one day, my photo appears in the obituary

ta yi ding ye zhe yang shuo xin zhong bu qi yi si bo lan
他一定也这样说 心中不起一丝波澜
He would have said the same without a trace of emotion

qi shi zhe ge ren yi yu wo wu guan
其实这個人 已与我无关
Actually, this person has nothing to do with me

shou ji li de ta xiao de duo can lan
手机里的他 笑得多灿烂
The picture in the phone with his radiant smile

bu guo shi yi zhi hen mang wu yong de zi liao wang le shan
不过是一直很忙 无用的资料忘了删
It is a useless piece of data not deleted as I was busy

qi shi zhe ge ren yi yu wo wu guan
其实这個人 已与我无关
Actually, this person has nothing to do with me

ta qian mian de lu shi guang ming an dan
他前面的路 是光明暗淡
Whatever his future may be

wo jue ding xiu shou pang guan zhi shao bu neng bi ta geng man
我决定袖手旁观 至少不能比他更慢
I will be nonchalant about it, at least before he is about me

No comments:

Post a Comment