For the latest updates about S.H.E follow me on Tumblr! :) http://she-my-love.tumblr.com/

Tuesday, December 3, 2013

Lyrics - Lifelong Major Affairs 终身大事 Zhong Shen Da Shi

Zhong Shen Da Shi
终身大事
Lifelong Major Affairs

Translated by conan2209 @ http://www.youtube.com/user/conan2209
Please credit the translator & link back to http://bananaxmushroom.blogspot.com/ (and include this note) if/when transferring elsewhere.

hai mei rang yue liang mei ge yuan que kan zhe dou yi yang yuan man
还没让月亮每个圆缺看著都一样圆满
Yet to have the moon glow at its best nightly

hai mei wei nan ji zao chu yong bu rong hua de bing shan
还没为南极造出永不融化的冰山
Yet to have the iceberg freeze eternally in the south

hai mei you wei kong long mo ai
还没有为恐龙默哀
Yet to mourn for the dinosaurs

hai mei bang ma li ou zai chuang yi guan
还没帮马力欧再闯一关
Yet to hit another stage in Mario

tian shi de li wu hai mei chai
天使的礼物还没拆
Yet to open the gift from the angelszen me neng cong rong di ca liang zhu guang fen xiang wan can
怎麼能 从容地 擦亮烛光分享晚餐
How to calmly prepare for candlenight dinner

zen me neng fang xin di tang ping shei ping fan de chen shan
怎麼能 放心地 烫平谁平凡的衬衫
How to calmly iron someone’s shirt

shuo ai jian dan bu ru wo xian ba da shi zuo wan
说爱简单 不如我先 把大事做完
Love is simple, why not let me deal with the major affairs first

tan qing neng you duo nan nan dao deng deng tian xia jiu da luan
谈情 能有多难 难道等等 天下就大乱
To love is not difficult, holding off will not cause chaos

xia yi miao huo xing shuo bu ding hui shui man jin shan
下一秒火星 说不定 会水漫金山
Perhaps mars will cause calamity next

na ge hao ren lei hui zhi shi pang guan
哪个 好人类 会只是旁观
which person will only be an onlooker

hai mei wei wo hua cao zhao dao yong bu hui diao xie de ban
还没 为我花草找到永不会凋谢的伴
Yet to find an undying fauna for the flora

hai mei wei chong wu zhao dao bu hui chi ni de bing gan
还没 为宠物找到不会吃腻的饼乾
Yet to find a food the pet is not bored with

hai mei xue hui ju jue jia ban
还没学会拒绝加班
Yet to learn to say no to overtime

hai mei you fen qing gu du he gu dan
还没有分清孤独和孤单
Yet to distinguish alone and lonely

liu yan he huang yan hai mei san
流言和谎言还没散
Rumours and lies yet to dissipate

zen me neng cong rong di tao lun jie zhi shang de tu an
怎麼能 从容地 讨论戒指上的图案
How to calmly discuss design of wedding bands

zen me neng fang xin di gao su xia yi dai yao le guan
怎麼能 放心地 告诉下一代要乐观
how to calmly tell the next generation to be optimistic

shuo ai jian dan bu ru wo xian ba da shi zuo wan
说爱简单 不如我先 把大事做完
Love is simple, why not let me deal with the major affairs first

tan qing neng you duo nan nan dao deng deng tian xia jiu da luan
谈情 能有多难 难道等等 天下就大乱
To love is not difficult, holding off will not cause chaos

xia yi miao huo xing shuo bu ding hui shui man jin shan
下一秒火星 说不定 会水漫金山
Perhaps mars will cause calamity next

na ge hao ren lei hui zhi shi pang guan
哪个 好人类 会只是旁观
which person will only be an onlooker

ruo ai jian dan bu ru wo xian ba da shi zuo wan
若爱简单 不如我先 把大事做完
If love is simple, why not let me deal with the major affairs first

tan qing neng you duo nan bu hao qing tian wo zai shi shi kan
谈情 能有多难 补好青天 我再试试看
To love is not difficult, I will try once the ozone layer is filled

xia yi miao yin he shuo bu ding you hui you da zhan
下一秒银河 说不定 又会有大战
Perhaps the galaxy will be at war next

zhe ci hui you shei xiang yi qi qu wan
这次 会有谁 想一起去玩
This time, who will want to join in the fun

No comments:

Post a Comment