For the latest updates about S.H.E follow me on Tumblr! :) http://she-my-love.tumblr.com/

Saturday, March 13, 2010

[S.H.E SHERO] "Chao Ke Neng" Lyrics

This is the lyrics for [Chao Ke Neng]. Pinyin + Chinese + English

------

Chao Ke Neng
超可能
Possibilityxie xie ni da hou xiang ge nao zhong
謝謝 你大吼像個鬧鐘
Thank you, your shout is like an alarm clock

chao xing le hun shui zai xin li na fen chong dong
吵醒了昏睡在心裡那份衝動
Woke up the compulsion that had been dormant in my heart

chao yue ni yan li ren ding de wo
超越 你眼裡認定的我
Surpassing the way you had me pegged in your eyes

na shi tiao zhan yin cang ban de kuai le
那是挑戰隱藏版的快樂
That is challenging for a happiness that had been in hiding

shui shuo wo hen cui ruo jiu pian yao bu di tou
誰說我 狠脆弱 就偏要 不低頭
Who says that I am very fragile well I refuse to give in

(wo quan ni quan ni bu yao xiao kan wo)
(我勸你勸你不要小看我)
My suggestion my suggestion to you is not to disparage me

shui shuo wo xiang yan huo jiu yao mei de bu yun luo
誰說我 像煙火 就要美得不隕落
Who says that I am like firework must be unfalteringly beautiful

you na me yi dian duo xin suo yi zui dong de cai xin
有那麼一點多心所以最懂得猜心
Being that little bit more thoughtful therefore best at guessing your thoughts

yu gan he xi ni dou xiang shi chao neng li
預感和細膩 都像是超能力
Premonition and sensitivity both are like supernatural abilities

cai bu bi man li bi de shi nao jin
才不比蠻力 比的是腦筋
Not comparing brute strength, instead compare brains

hui xing gan you hui gan xing
會性感又會感性
Sexy yet sentimental

zi xin nü ren shen me dou you ke neng
自信女人 什麼都有可能
For a confident woman anything is possible

yi ge ren zhi shao you yi zhong tian fen
一個人 至少有一種天分
Each person has at least one naturally born talent

yue shi xiang xin shen me yue fa sheng( hen ke neng chao ke neng)
越是相信什麼越發生(狠可能超可能)
The more one believes the more likely something will happen (very possible, extremely possible)

xie xie ba wo cong yun duan tui luo
謝謝 把我從雲端推落
Thank you for pushing me down from the clouds

cai rang wo hao hao kan qing chu zheng pian tian kong
才讓我好好看清楚 整片天空
Thus allowing me to look clearly at the entire sky

fa xian you chi bang neng gou hui dong
發現 有翅膀能夠揮動
Discovering wings that I can move

wo ke yi qu de de fang you hao duo
我可以去的地方有好多
There are many places that I can go

shui shuo wo hen cui ruo jiu pian yao bu di tou
誰說我 狠脆弱 就偏要 不低頭
Who says I am very fragile well I refuse to give in

(wo quan ni quan ni bu yao xiao kan wo)
(我勸你勸你不要小看我)
My suggestion my suggestion to you is not to disparage me

shui shuo wo xiang yan huo jiu yao mei de bu yun luo
誰說我 像煙火 就要美得不隕落
Who says that I am like firework must be unfalteringly beautiful

you na me yi dian duo xin suo yi zui dong de cai xin
有那麼一點多心 所以最懂得猜心
Being that little bit more thoughtful therefore best at guessing your thoughts

yu gan he xi ni dou xiang shi chao neng li
預感和細膩 都像是超能力
Premonition and sensitivity both are like supernatural abilities

cai bu bi man li bi de shi nao jin
才不比蠻力 比的是腦筋
Not comparing brute strength, instead compare brains

hui xing gan you hui gan xing
會性感又會感性
Sexy yet sentimental

yong xin nü ren shen me dou you ke neng
用心女人 什麼都有可能
For a thoughtful woman anything is possible

yi ge ren zhi shao you yi zhong tian fen
一個人 至少有一種天分
Each person has at least one naturally born talent

yue shi zai hu shen me yue fa sheng( hen ke neng chao ke neng)
越是在乎什麼越發生(狠可能超可能)
The more one believes the more likely something will happen (very possible, extremely possible)

wo jiu xiang yao yao wo zi ji hui xuan ze
我就想要 要我自己會選擇
I just want… want myself to make choices

wo jiu xiang yao yao wo wu fa bei yu ce
我就想要 要我無法被預測
I just want…want myself to be unpredictable

yao yao ba di chao wang cheng meng
要 要把低潮忘成夢
Want to transform low points into forgettable dreams

ba gao chao chang cheng yi shou ge
把高潮唱成一首歌
Want to sing high points into songs

wo jiu xiang yao yao wo neng zou chu xue beng
我就想要 要我能走出雪崩
I just want…want myself to be able to walk out of an avalanche

wo jiu xiang yao yao wo zhi de bei kan zhong
我就想要 要我值得被看重
I just want…want myself to be worthy of being respected

wo jiu xiang yao yao ba wu jie dou da po
我就想要 要把誤解都打破
I just want…want to break through all misunderstandings

ba le jie man yan cheng le gan dong
把了解蔓延成了感動
Spreading understanding into heartfelt emotion

shui shuo wo hen cui ruo jiu pian yao bu di tou
誰說我 狠脆弱 就偏要 不低頭
Who says I am very fragile well I refuse to give in

shui shuo wo xiang yan huo jiu yao mei de bu yun luo
誰說我 像煙火 就要美得不隕落
Who says that I am like firework must be unfalteringly beautiful

you na me yi dian duo xin suo yi zui dong de cai xin
有那麼一點多心 所以最懂得猜心
Being that little bit more thoughtful therefore best at guessing your thoughts

yu gan he xi ni dou xiang shi chao neng li
預感和細膩 都像是超能力
Premonition and sensitivity both are like supernatural abilities

cai bu bi man li bi de shi nao jin
才不比蠻力 比的是腦筋
Not comparing brute strength, instead compare brains

hui xing gan you hui gan xing
會性感又會感性
Sexy yet sentimental

you da da xiao xiao shang xin suo yi geng dong de tie xin
有大大小小傷心 所以更懂得貼心
Having through heartaches big and smaller therefore more knowing about being considerate

ren xing he zhuan yi dou xiang shi chao neng li
韌性和專一 都像是超能力
Resilience and faithfulness both are like supernatural abilities

yan li shi lei di shou li shi yong qi
眼裡是淚滴 手裡是勇氣
Tears in the eyes but courage in the hand

hui you yu ye hui jue ding
會猶豫也會決定
Would be hesitant yet also could be decisive

yong gan nü ren shen me dou you ke neng
勇敢女人 什麼都有可能
For a courageous woman anything is possible

Translation by wyn0602 @ http://www.chunellafc.phpbb9.com/
Pinyin by kimuchi08 @ http://www.chunellafc.phpbb9.com/
Please credit the translators & http://bananaxmushroom.blogspot.com/ (and include this note) if/when transferring elsewhere.
2 comments: